ons plan

We starten met zes volwassenen en twee kinderen een woonwerkgemeenschap in de omgeving van Tilburg. We willen door onze manier van leven zoveel mogelijk mensen inspireren, beginnende bij de omwonenden en lokale gemeenschap. Het is dan ook zeker de bedoeling dat onze plek goed bezocht gaat worden, zodat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met onze manier van leven.

Hoe de gemeenschap er uiteindelijk uit komt te zien is uiteraard grotendeels afhankelijk van de plek waar we ons gaan vestigen. Wel zijn er een aantal elementen die hoogstwaarschijnlijk een plek binnen onze gemeenschap krijgen. We bouwen eenvoudige duurzame woningen met natuurlijk materiaal.  Verder voorzien we voor een groot deel in ons eigen voedsel d.m.v. moestuinen en een voedselbos. Op onze plek passen we zoveel mogelijk gesloten kringlopen toe. Dit zal resulteren in het toepassen van composttoiletten en een helofytenfilter om ons afvalwater te zuiveren. Nabij de gezamenlijke keuken willen we een biovergasser toepassen waarmee uit groente en fruitafval biogas kan worden gecreëerd, waar dan weer op gekookt kan worden.

De bezoekers kunnen genieten in een mooi aangelegde tuin met een theehuis. In onze gemeenschap worden cursussen en lezingen gegeven om zowel onze externe kennis als praktische vaardigheden uit te dragen.

Visie

Wij dragen bij aan een samenleving waarin mensen op een prettige, duurzame en creatieve manier in verbinding leven met elkaar en de natuur.

Missie

De kracht van De Groenlingen is gebaseerd op dat vlak, waar zijn of haar talenten liggen. We willen door onze manier van leven de mensen die wij ontmoeten inspireren. Ook willen we laten zien dat het mogelijk is om op een vreugdevolle en respectvolle wijze en esthetisch aantrekkelijke plek te realiseren waar creativiteit en (bio)diversiteit hand in hand gaan.

samenwerken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan ieder individu zich ontwikkelen op dat vlak waar zijn/haar talenten liggen. De groenlingen verrijken met permacultuur hun omgeving. Ze inspireren Tilburgers en omwonenden door een uitnodigende woonwerkgemeenschap te realiseren waarin biodiversiteit en schoonheid centraal staan. Door creatief pionierswerk worden duurzame verbindingen gelegd met de lokale gemeenschap, -kunst en -educatie en door het uitvoeren van externe permacultuurprojecten.

Doelstellingen

De Groenlingen dragen zorg voor Moeder Aarde, de gemeenschap, elkaar en zichzelf. Vanuit zelfsturing en respect is het mogelijk in consent een gezonde en duurzame gemeenschap op te bouwen. Het leggen van verbindingen is voor ons essentieel en we nodigen onze omgeving daar bij uit. Vanuit onze passie willen wij inspireren en overvloed delen in welke vorm van ook.