oprichting van COÖPERATIE DE GROENLINGEN

Zaterdag 25 juni 2016 vierden wij de oprichting van COÖPERATIE DE GROENLINGEN BA op het MOB-TERREIN in Tilburg-Noord. Leuk dat jullie er waren mensen! en Astrid bedankt voor het beschikbaar stellen van het terrein en voorzieningen.

fotografie: Lea Cammeraat