ons plan

Wij starten met acht volwassenen en vier jonge kinderen een woon- werkgemeenschap in de omgeving van Breda.

Hoe de gemeenschap vorm krijgt, is afhankelijk van de plek waar wij ons vestigen. Wij bouwen eenvoudige duurzame woningen met natuurlijk materiaal of verbouwen een bestaand object, om het voor meerdere huishoudens bewoonbaar te maken. Wij verbouwen onze groenten en fruit in moestuin en voedselbos op basis van permacultuur-principes. Het geheel zien wij als een zelfvoorzienende boerderij, zoals er vroeger veel bestonden in Nederland, maar nu met moderne voorzieningen. Op onze plek passen wij gesloten kringlopen toe. Dit resulteert in het toepassen van composttoiletten en een helofytenfilter om afvalwater te zuiveren. Nabij de gezamenlijke keuken bouwen wij een biovergasser waarmee uit groente en fruitafval biogas wordt geproduceerd. Zonnepanelen voorzien in onze elektriciteitsbehoefte.

De bezoekers genieten in een mooi aangelegde tuin met theehuis. In onze gemeenschap geven wij cursussen en lezingen om onze externe kennis en praktische vaardigheden uit te dragen. Ook een minicamping hoort bij onze wensen.

Visie

Wij dragen bij aan een samenleving waarin mensen op een prettige, duurzame en creatieve manier in verbinding leven met elkaar en de natuur. Meerdere generaties, educatie, kunst en permacultuur zijn belangrijke pijlers.

Missie

De kracht van De Groenlingen is gebaseerd op de persoonlijke talenten van de leden. Wij inspireren door onze manier van leven de mensen die wij ontmoeten. Ook laten wij zien dat het mogelijk is om op een vreugdevolle en respectvolle wijze een esthetisch aantrekkelijke plek te zijn, waar creativiteit, bio-diversiteit hand in hand gaan en waar een ieder samenwerkt vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. Door creatief pionierswerk leggen wij duurzame verbindingen met de lokale gemeenschap.

Doelstellingen

De Groenlingen dragen zorg voor Moeder Aarde, de gemeenschap, elkaar en zichzelf. Vanuit zelfsturing, respect en besluitvorming op basis van consent, bouwen wij een gezonde en duurzame gemeenschap. Het leggen van verbindingen is voor ons essentieel en daar nodigen wij onze omgeving bij uit. Vanuit onze passie inspireren wij en delen overvloed in alle mogelijke vormen.